Sterkte Berekeningen

Voor sterkteberekeningen gebruiken wij de software van RFEM.
Bij sterkteberekeningen van 2D en 3D constructies kunnen
stabiliteitscontroles, sterkte- , 2e en 3e orde berekeningen,
dynamische, post-kritische, geotechnische en
fysisch-niet-lineaire berekeningen uitgevoerd worden.
Ook is het mogelijk allerhande normcontroles in de
rekensoftware RFEM / RSTAB uit te voeren zoals:
kip, knik, brand, vervorming en vermoeiing.
Hierbij worden de moderne normen
ondersteund zoals de NEN-EN, BS, DIN en AISC/ASD.