Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en voor opdrachtgevers verrichte werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden (hierna AV-Baars 2014)
alsmede de voorwaarden van de RVOI 2001 van toepassing.
De AV-Baars 2014 zijn op 20 mei 2014 gedeponeerd ter griffie van de
Rechtbank Rotterdam onder aktenummer 41/2014.

Middels onderstaande links zijn de AV-Baars 2014 en de RVOI 2001 te downloaden.

140508 RVM AV-Baars 2014